Mô tả:
2 Player Battle Car Racing là một trò chơi xe hơi trong đó vận tốc cao và các chất tăng cường mà bạn có thể thu thập trên đường sẽ đóng vai trò quan trọng trong khi đua. Các chất tăng cường mà bạn có thể thu thập là Bomb, Canon, Flash, NITRO, Oil, Rocket và Shield. Vui thích!.
Giới thiệu:
Sử dụng các phím W, A, S, D hoặc Mũi tên để điều khiển phương tiện. SHIFT trái cho Nitro và Phím R để thiết lập lại ô tô..


Danh mục:

Racing 2 Player 3D

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan