Mô tả:
Đây là một trò chơi mô phỏng lái xe ô tô Offroad với bốn loại xe đua 3D khác nhau cho mười cấp độ. Nó được quản lý để bạn lái xe và đến khu vực chiếu sáng kết thúc đúng giờ ở tất cả các cấp. Nếu bạn rơi xuống sông, bạn sẽ thua trò chơi trực tiếp. Giữ bình tĩnh và lái xe ổn định, thời gian luôn đủ để sử dụng!.
Giới thiệu:
WASD hoặc D-pad để di chuyển.


Danh mục:

Racing 3D

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan