Mô tả:
Skyblock là một thử thách phổ biến, nơi người chơi bắt đầu trò chơi ở một hòn đảo nhỏ trong khoảng không, bao gồm một cái cây và thường là một cái rương, nơi chứa những vật phẩm mà bạn không thể lấy được nếu không có nó.
Giới thiệu:
WASD hoặc mũi tên Chuột hoặc chạm


Danh mục:

Adventure Minecraft

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan