Mô tả:
Bạn là một cảnh sát chuyên nghiệp mà cũng lái xe tốt? Chúng tôi tìm thấy một số tên tội phạm trốn thoát trong các phương tiện dân sự. Nhiệm vụ của bạn là bắt và đâm xe của họ ở tất cả mười cấp độ. Giữ bình tĩnh và tăng tốc để tiêu diệt xe của họ!.
Giới thiệu:
WASD hoặc D-pad để lái xe, Dấu cách để phanh.


Danh mục:

Racing 3D

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan